Skip to content

Bestuursleden Stichting Vrienden Van

vacature | bestuursleden M/V

Hospice Altena wil bewoners begeleiden tijdens de laatste fase van hun leven in een huiselijke omgeving. We verwelkomen iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht hun levensovertuiging. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij deze grondslag onderschrijven.


Op dit moment zijn we actief op zoek naar:

bestuursleden M/V

Hospice Altena bevindt zich in de opstartfase en is nog volledig afhankelijk van fondsen, subidies en donaties. Graag willen we een Stichting Vrienden van Hospice Altena oprichten om benodigde donaties in te zamelen, te beheren en onze plannen een stap verder te brengen.


Potentiële bestuursleden hebben:

  • een brede maatschappelijke belangstelling
  • een actief netwerk (bij voorkeur in de gemeente Altena)
  • een warm hart voor de zorg
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring als bestuurder


Wij vragen van bestuursleden dat ze:

  • de plannen van Hospice Altena ondersteunen, danwel verder brengen
  • goed kunnen samenwerken
  • tijd vrijmaken om ongeveer 2 dagen per maand aan deze taak te besteden en
  • tijd vrijmaken om twee keer per maand een vergadering bij te wonen
  • openstaan voor vernieuwing en met vernieuwende ideeën komen


Vragen? We willen graag met in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Neem contact op met Ruben Kruithof (projectleider Stichting Hospice Altena)