Skip to content

Bestuurslid Ellie Biemans stopt, partner Mijzo blijft betrokken

bestuur | vertrek | dankwoord

17 jan 2023 Leestijd 1 minuut

Ellie heeft zich ruim twee jaar intensief ingezet voor ons bijna-thuis-huis. Als vrijwilliger én als professional. We zijn haar dan ook dubbel dankbaar. De fijne gesprekken met haar als clustermanager kortdurige zorg bij Mijzo resulteerde in een intentieverklaring voor verdere samenwerking. Op persoonlijke titel was ze betrokken als bestuurslid en vicevoorzitter. Fons kijkt terug op een prettige samenwerking: ‘Ellie heb ik leren kennen als een zeer betrokken en warm bestuurslid. Haar deskundigheid en zorgervaring hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er wezenlijke stappen zijn gezet om te komen tot een hospice in Altena.'

'Veel dank aan alle vrijwillige collega’s voor hun inzet en hartelijkheid.'

'Vanwege priveomstandigheden heb ik besloten op per 1 januari te stoppen als vrijwilliger,' zegt Ellie. 'Ik heb het als warm, bijzonder en waardevol ervaren om een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie initiatief. Veel dank aan de vrijwillige collega's voor de hartelijkheid, het altijd welkomgevoel en het samen constructief bouwen aan de stip op de horizon. Ik wens alle betrokkenen succes en veel geluk toe bij het realiseren van het bijna-thuis-huis: een warm "thuis" waar eenieder het leven op eigen wijze los mag laten.'