Skip to content

Nieuwe Coördinator Fondsenwerving. Welkom Liesbeth!

werving | fondsen | oproep

10 nov 2021 Leestijd 1 minuut

Na 47 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en de gezondheidszorg ging Liesbeth dit jaar met pensioen. 'Bij toeval hoorde ik van Hospice Altena en vond het meteen een fantastisch initiatief. 'Samen het leven liefhebben en loslaten in Hospice Altena', die tekst sprak me erg aan vertelt ze. 'Hoe doe je dat, het leven loslaten? Zowel in mijn werk, maar ook privé heb ik ziekzijn en overlijden van dierbaren ervaren. Ik vind het heel eervol om, juist in deze vaak moeilijke periode, dichtbij te mogen zijn en te leren om respectvol, stil, warm en waardig te ondersteunen.'

Als Coördinator Fondsenwerving ga ik me bezighouden met het aanboren en onderhouden van relaties. Ook het werven van financiële middelen hoort daarbij. Ik wil beginnen met wat veldonderzoek. Hoe zijn andere hospices te werk gegaan? Hospice Altena heeft goed contact met diverse andere initiatieven, en van elkaar kunnen we leren. Ik ga ook proberen om contacten te leggen met (kerkelijke) gemeenten, dorpsraden, ondernemers en vermogensfondsen, maar zeker ook met inwoners van Altena en omgeving.

'Een hospice in onze prachtige gemeente, waar ik al bijna mijn hele leven woon, is een initiatief waar ik me graag met hart en ziel voor inzet.'

Een oproep aan iedereen om met ons mee te denken. Alle ideeën en initiatieven dragen bij aan het tot stand komen van dit bijna-thuis-huis. Iedereen die daaraan mee wil werken nodig ik van harte uit om contact met mij op te nemen. Het zou fantastisch zijn als we een werkgroep kunnen vormen van vrijwilligers uit de diverse kerndorpen. Als coördinator zal ik steeds het initiatief nemen voor een werkoverleg, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen blijven inspireren. Natuurlijk ben ik altijd bereikbaar voor vragen. Ook let ik op de voortgang van gemaakte afspraken die ook schriftelijk vastgelegd worden zodat voor iedereen inzichtelijk blijft waar we met elkaar staan.

Help je mee? Je kunt direct met mij contact opnemen via fondsenwerving@hospice-altena.nl of 06-13 091815.