Skip to content

Penningmeester Ruud stopt. Arnold volgt hem op.

bestuur | vertrek | dankwoord

20 sep 2023 Leestijd 1 minuut

Ruud Kaim is fiscaal jurist en vanaf het prille begin betrokken bij de plannen. 'Ruben deelde zijn gedachten met mij', vertelt Ruud. 'Ik fungeerde in eerste instantie vooral als klankbord. Ik dacht mee over de mogelijkheden, gaf mijn visie op de (toen nog) ruwe plannen. Uiteraard was ik niet de enige die meedacht. Toen Ruben en Melanie merkten dat er draagvlak was binnen de gemeenschap om een hospice te beginnen, hebben we met zijn allen een stuurgroep gevormd. Pas veel later kwam er een officieel bestuur en konden we concreet aan de slag. Ik heb toen de rol van penningmeester op me genomen.'

'In de beginfase heb ik een projectplan gemaakt, en een ruwe begroting. Ik wilde in kaart brengen waar we allemaal mee te maken zouden krijgen. Nu we in de realisatiefase zitten, is het tijd dat iemand anders het stokje overneemt. Ik kom zelf niet uit Altena en ben niet meer de jongste. Daarbij ben ik meer van het uitzetten van de grote lijnen. Arnold komt uit de regio. Hij is accountant en beter in staat om in uitvoering te brengen wat we hebben opgetuigd.'

Sinds april 2022 vervult Arnold een financiële functie bij Hospice Altena. Arnold: 'Het bestuur heeft mij hiervoor gevraagd, omdat ik werkzaam ben in de accountancy. Ik heb ja-gezegd, want ik voel mij verantwoordelijk voor mensen in hun laatste levensfase. Na een overgangsperiode van een paar maanden is Ruud gestopt en heb ik het penningmeesterschap overgenomen. Omdat de plannen hem nauw aan het hart liggen, blijft hij beschikbaar als adviseur.'