Skip to content

Samen met Altenatuur maken we de locatie een stuk groener

natuur | samenwerking | interview

16 jan 2023 Leestijd 1 minuut

De gymzaal in de Vlietstraat stond al geruime tijd leeg. Sinds de komst van de Brede School was er in Sleeuwijk geen aparte gymzaal meer nodig. In eerste instantie wilde de gemeente de grond gebruiken voor woningbouw. Na overleg met de gemeente is de bestemming gewijzigd. Roel Wigman van Altenatuur is daar blij mee: 'Onze verwachting was dat er appartementen met parkeergelegenheid gebouwd zouden worden, zegt hij, 'nu zien we meer mogelijkheden voor natuurontwikkeling.'

'Natuurinclusief bouwen is een speerpunt van de gemeente.'

Altenatuur is een onafhankelijke partij met aanzien in de regio. 'De gemeente heeft ingestemd met de vorming van een werkgroep die bestaat uit de gemeente zelf, het hospice en wij van Altenatuur', legt Roel uit. 'Samen doen we er alles aan om het bijna-thuis-huis zo goed mogelijk in te passen in de omgeving en meerwaarde te creëren voor de natuur. Daarbij kijken we ook naar de aangrenzende kavels en de oevers van de Bijtelskil. In en rond het watertje is de natuurwaarde nu vrij beperkt. Als we de oevers minder steil maken en aanplanten kunnen hier planten ontwikkelen (van dotterbloemen tot kamille) en worden de oevers ook toegankelijker voor vogels, amfibieën en andere dieren. Nog een bijkomend voordeel van natuurvriendelijke oevers is dat ze in natte tijden extra water opvangen.'

De gemeente en de architect zijn helemaal voor natuurinclusief bouwen. 'Het hospice krijgt een groen dak met veel bloemen voor vlinders en bijen, plus nestvoorzieningen in de gevel voor vogels en vleermuizen. Van buitenaf zie je daar weinig van, maar de dieren zijn er blij mee. Bij alles wat we doen zoeken we naar kansen voor de natuur. Ook planten gaan we het naar de zin maken. Bomen die de moeite waard om te bewaren, blijven behouden. Als we denken in mogelijkheden, kunnen we het gebied samen een stuk groener en biodiverser maken.'