Skip to content

We waarderen de inbreng van omwonenden (2).

nieuws | bouwplannen | status

28 feb 2022 Leestijd 1 minuut

De tweede omgevingsdialoog vond plaats op 24 en 25 februari. Omdat de coronamaatregelen toen wel waren versoepeld, maar nog niet geheel van de baan, was er voor iedereen die zich had aangemeld een halfuur gereserveerd. Vanuit onze stichting waren architect René Olivier, bouwbegeleider Kees van de Water en initiatiefnemer Ruben Kruithof aanwezig.

Vijf omwonenden zijn op de persoonlijke uitnodiging ingegaan. Op een constructieve manier is dieper ingegaan op het voorlopig ontwerp, het behoud van groen en geluidsoverlast. Want kun je als omwonende wel klussen met een hospice zo dichtbij? René gaf aan dat het pand voldoende geluidsdicht zal zijn. Zo hebben we meerdere vragen direct kunnen beantwoorden. Andere zaken, zoals het wat naar links verplaatsen van de bovenbouw nemen we in het definitief ontwerp mee.

'We laten de waterkant aflopen, zodat eenden op de kant kunnen klimmen.'


In de volgende fase staan het definitieve ontwerp en de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure centraal. Kees: 'Op dit moment zijn we een bouwteam aan het vormen. Dat is wat sneller dan je misschien zou verwachten, maar dat doen we bewust. Door ons te verbinden met lokale professionals ontstaat meer betrokkenheid. Bovendien win je veel door anderen in dit belangrijke stadium mee te laten kijken en denken.'